Luonnonvarojen säästö on Globe Hopen toiminnan ytimessä. Jo lähtökohtaisesti uusiotuotanto tuo positiivisia ilmastovaikutuksia verrattuna neitseellisiin raaka-aineisiin.

 

Pakkaukset


Globe Hopella olemme sitä mieltä, että maailma tarvitsee kertakäyttöä kestävämpiä ratkaisuja. Siksi suosimme kierrätettäviä ja uusiokäytettäviä materiaaleja rahdeissa ja toimituksissa.

Yksityisasiakkaillemme tarjoamme pakkausvaihtoehtona palautettavan RePack-pakkauksen. Globe Hope oli mukana RePack-järjestelmän kehittämisessä ja otti ensimmäisenä yrityksenä sen käyttöönsä.

RePack on tapa vähentää pakkausroskaa, ja se on suunniteltu kestämään vähintään 20 käyttökertaa. Vuodesta 2018 lähtien Globe Hope on tarjonnut RePackin ilmaiseksi kotimaisille asiakkailleen, vaikka monet yritykset perivät siitä maksun.

Globe Hope lahjoittaa jokaisesta palautetusta RePack-pakkauksesta 50 senttiä Itämeren suojelutyöhön.

Myös rahdeissa ja tuotteiden muussa jakelussa pakkaamme tuotteet niin kevyesti kuin voimme. Globe Hope välttää muovin käyttöä, ja pakkaa tuotteensa muoviin vain, mikäli asiakas jostain syystä edellyttää sitä. Muut kuin verkkokaupan tuotteet pakataan pahvilaatikoihin, joita käytetään uudestaan, niin kauan kun pakkaukset kestävät. Pyrimme myymälässämme välttämään paperikassien käyttöä ja suosittelemme asiakkaille omien kestokassien käyttämistä ja/tai ostamaan meiltä kestokassin oston yhteydessä. Jos asiakas haluaa paperikassin, on meidän paperikassimme uusiutuvasta puukuidusta tehty kotimainen paperikassi. Paperikassimme on tehnyt Cabassi.

Tuotteiden riippulaput on tehty ekologisesta kierrätyspahvista ja tuotteiden hintalapputarrat ovat maissitärkkelystä.

Pyrimme aina valitsemaan mahdollisimman ekologisen vaihtoehdon pakkausmateriaaleissakin.

 

Sähkö ja lämmitys

 

Pitkäaikaisena Ekosähkön asiakkaana Globe Hopen käyttämä sähkö on Suomen Luonnonsuojeluliiton EKOenergia-merkittyä uusiutuvaa energiaa. Vuonna 2019 sähkömme koostui 100-prosenttisesti kotimaisesta tuulienergiasta. Vuonna 2019 käytimme Nummelan kiinteistössä sähköä 29 971 kWh. Lämmitysmuotonamme on maakaasu, jota käytimme vuonna 2019 aikana 5 132 kuutiota.

Lue lisää Globe Hopen Ekosähkö-asiakkuudesta.


Lisäksi Nummelan kiinteistöllä kuluu vuokraan kuuluvaa kiinteistösähköä, joka kattaa mm. kiinteistön ilmanvaihdon, ulkovalot ja autonlämmitystolppien sähkönkulutuksen. Pinta-alaperusteisesti laskettuna Globe Hopen osuus vuoden 2019 kiinteistösähköstä on 11MWh.

 

Jätehuolto


”Jätettä? Tarkoitatko raaka-ainetta?”


Lähtökohtaisesti jäte on Globe Hopelle raaka-aine. Mikäli materiaalille ei löydetä omaa uusiokäyttöä, se kanavoidaan eri teollisuuden alojen raaka-aineeksi, kuten vedensuodatukseen ja kevytbetoniin sekä lahjoituksina työkeskuksille, kouluille ja päiväkodeille
Globe Hope lajittelee ja kierrättää toimitilassaan paperin, kartongin, muovin, metallin, lasin, biojätteet sekä mahdolliset vaaralliset jätteet. Vuoden 2019 osalta vain sekajätteen määrä on tilastoitu. Globe Hopen sekajätekertymä vuodelta 2019 on laskettu koko kiinteistön jätemäärästä pinta-alaperusteisesti, jolloin Globe Hopen osuudeksi tuli 792 kg. Tavoitteemme on vuodesta 2020 lähtien tilastoida myös muiden jätelajien kertymät.

Leikkuujäte menee meidän palvelukonseptin muiden käyttökelvottomien poistotekstiilien mukaisesti uusiokäyttöön esimerkiksi revittynä vedensuodatukseen, äänieristeiksi jne. Lue tarkemmin palvelukonseptista tästä.

 

Vesi


Vuonna 2019 Globe Hopen kiinteistössä, joka on kolmen eri yrityksen yhteiskäytössä, käytettiin vettä yhteensä 113 000 litraa. Pinta-alaperusteisena laskettuna arvio omasta vedenkäytöstämme on 69 000 litraa.
Vedenkulutusmääräämme on vahvasti sidoksissa toimialaamme, sillä pesemme tuotteissamme käytettyä poisto- ja kierrätystekstiiliä Nummelan toimipisteessä. Lisäksi käytämme Kangasalalla sijaitsevan pesulan palveluita tarvittaessa.

Kuljetukset

Kuljetuksia tapahtuu Globe Hopen toiminnan eri vaiheissa ja ne voidaan jakaa materiaalikuljetuksiin, tehdaskuljetuksiin sekä jakelukuljetuksiin.
Materiaalikuljetuksilla tarkoitetaan poisto-, ylijäämä ja kierrätystekstiilin sekä uutena ostettavan materiaalin (metalliosat, hihnat, vetoketjut, heijastinosat) kuljetuksia Nummelan toimipisteeseen. Materiaalikuljetuskilometrien hahmottaminen on kuitenkin haastavaa, sillä saamme kierrätettävää materiaalin useista eri lähteistä.

Tehdaskuljetukset kattavat materiaalin kuljetuksen Nummelasta Viron ja Suomen tehtaille ja valmiiden tuotteiden kuljetuksen takaisin Nummelaan. Tehdaskuljetuksia kertyi vuonna 2019 yhteensä 4880 tonnikilometriä kuorma-autoilla, bussipaketteina ja laivalla.
Jakelukuljetuksilla tarkoitetaan kuljetuksia ja palautuksia jälleenmyyjille, kuluttajille ja yrityksille. Jakelut tehdään Matkahuollon ja Posti Greenin kautta. Posti neutraloi Posti Greenin kautta tehdyt kuljetukset, joten niistä ei toimenpiteen jälkeen synny hiilidioksidipäästöjä.  

Linkki Posti Greenille: https://www.posti.com/vastuullisuus/ymparistovastuu/posti-green--palvelut/

Liikematkustus


Globe Hopen liikennepäästöt koostuvat myös työmatkustuksesta, sillä asioimme usein yhteistyökumppaneiden luona ja myymme tuotteita ja palveluita eri puolilla Suomea. Henkilöautolla tehdyt liikematkat tehtiin diesel- ja bensiiniautoilla. Vuonna 2019 emme lentäneet, mutta meriteitse tehtiin 2 edestakaista työmatkaa. Kokonaisuudessaan vuonna 2019 Globe Hopen liikematkoja tehtiin henkilöautolla (20 800 henkilöliikennekilometriä), linja-autolla (2 500 henkilöliikennekilometriä) ja lautalla (340 henkilöliikennekilometriä).

 

Päästölaskelma


Tutustu Globe Hopen päästölaskelmaan, jossa on huomioitu ostoenergian päästöt (sähkö ja lämpö) sekä tehdaskuljetusten, liikematkustuksen, kiinteistösähkön sekä jätteen päästöt. Tavoitteemme on jatkossa laajentaa päästölaskelmaa koskemaan myös tuotannon ja muiden kuljetusten päästöjä. Linkki laskelmaan, klikkaa tästä.

Toimittajien ja alihankintaketjun päästölaskelmien laskeminen tavoitteena seuraavien vuosien aikana. Tarkkoja laskelmia ei siis vielä ole, mutta alihankkijamme toimivat ohjeituksemme mukaisesti ja ottavat aktiivisesti huomioon hiilijalanjäljen pienentämisen mahdollisuuksien mukaan. Alihankkijamme ovat pieniä tehtaita ja toimivat ekologisten periaatteidemme mukaisesti Suomessa ja Virossa.

Ilmastoneutraalius


Globe Hopen tavoite on olla ilmastoneutraali, eli toimia niin, että hiilikädenjälkemme on vähintään hiilijalanjälkemme kokoinen vuoteen 2025 mennessä. Ensimmäinen toimenpide tämän tavoitteen saavuttamiseksi on mitata sekä hiilijalanjälki että hiilikädenjälki. Tämän perusteella voimme kehittää niitä osa-alueita, joiden kautta saamme kasvatettua nettovaikutustamme ilmastomyönteisemmäksi.

Hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen pyrimme mittaamaan vuoden 2021 aikana.

Olemme koko toimintamme ajan tehneet tuotteita poisto-, kierrätys- ja ylijäämämateriaaleista sekä kannustaneet muita yrityksiä kierrättämään materiaaleja. Materiaalisäästön vuoksi toiminnallamme on positiivisia ilmastovaikutuksia verrattuna neitseellisten materiaalien käyttöön.

 

  • Design From Finland
  • Repack
  • Paytrail
  • MasterCard
  • Visa